İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Şefaat Şefaat Full view

Şefaat

Şefaat

“Ehl-i Sünnet İtikadında Şefaat” konusuna, şefaat ile alakalı bize yöneltilen itirazlar ve bu itirazların cevapları ile devam ediyoruz.

İtiraz
Zümer Sûresi, 44. ayette: “De ki: Bütün şefaat Allah’ındır.” buyrulmuştur. Şefaati inkâr edenler, bu ayeti öne sürerek şefaati reddetmektedirler. Onlara göre bu ayet, şefaatin tamamını Allah’a vermekte ve diğer şefaat edicilerin vücudunu reddetmektedir.

Related Articles