İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Selef-i Sâlihinden Komşu Münasebetleriyle İlgili Misaller Selef-i Sâlihinden Komşu Münasebetleriyle İlgili Misaller Full view

Selef-i Sâlihinden Komşu Münasebetleriyle İlgili Misaller

Selef-i Sâlihinden Komşu Münasebetleriyle İlgili Misaller

Giriş
Bir Müslüman için komşuluk; İslam kardeşliğinden daha öte bir hakkı gerektirir. Müslüman bir komşu, her Müslümanın sahip olduğu haklardan daha öte bir hakka sahiptir. Zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) komşuları; “tek hakka sahip olan,” “iki hakka sahip olan” ve “üç hakka sahip olan” komşular diye üçe ayırmış ve her birini şöyle tarif etmiştir: “Üç hakka sahip olan komşu, akraba olan komşudur. Onun; komşuluk hakkı, Müslümanlık hakkı ve akrabalık hakkı vardır. İki hakka sahip olan komşu, (akraba olmayıp) Müslüman olan komşudur. Onun; komşuluk ve Müslümanlık hakkı vardır. Tek hakka sahip olan komşu ise, müşrik (kâfir) komşudur”.1 Görüldüğü üzere Peygamber (sallallâhu aleyhi ve sellem) sırf komşu olmasından dolayı kâfir bir kimse için hak ortaya koymuştur.