İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Akraba Ziyaretini Terk Etmek Hangi Durumlarda Caiz Olur? Akraba Ziyaretini Terk Etmek Hangi Durumlarda Caiz Olur? Full view

Akraba Ziyaretini Terk Etmek Hangi Durumlarda Caiz Olur?

Akraba Ziyaretini Terk Etmek Hangi Durumlarda Caiz Olur?

Yüce dinimiz İslâmiyet, akraba ile olan bağları daima güçlü tutmayı emretmiştir. Bu emir, pek çok ayet-i kerimede açıkça ilân edildiği gibi Peygamber Efendimiz (sallâllâhu aleyhi ve sellem) tarafından da muhtelif vesilelerle beyan edilmiştir. Akraba haklarına riayet etmek ve dinimizin onlarla ilgili mükellef kıldığı vazifeleri yerine getirmek, Allah Teâlâ’nın ihsanına vesile olacak ve kişinin cennetlikler arasına yazılmasını sağlayacak işlerdendir. Onların iyi birer muvahhid, mü’min olmaları ve hidayetleri için dua etmek ve çalışmak, manevî-maddî yardımda bulunmak ve ziyaret etmek, akrabalarımızla ilgili temel mükellefiyetlerimizdir.