İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Rasulullah’ın Emaneti (sallallâhu aleyi ve sellem) Rasulullah'ın Emaneti (sallallâhu aleyi ve sellem) Full view

Rasulullah'ın Emaneti (sallallâhu aleyi ve sellem)

Rasulullah’ın Emaneti (sallallâhu aleyi ve sellem)

Bizleri küfrün karanlıklarından vahyin aydınlığına çıkaran; cahilliğin rezilliklerinden kurtarıp İslam’ın izzetini bizlere ikram eden ve “İnanan erkeklerle inanan kadınlar; onların da bir kısmı diğer bir kısmın dostlarıdırlar! Onlar iyiliği emretmektedirler, kötülükten nehyetmektedirler, namazı dosdoğru kılmaktadırlar, zekâtı vermektedirler, Allâh’a ve Rasûlüne de itaat etmektedirler. İşte sana! Onlar ki, Allâh kendilerine kesinlikle rahmet edecektir. Şüphesiz ki Allâh Azîz’dir; Hakîm’dir.”1 buyuran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun! Ömrü boyunca ashabına, ailelerine iyi davranmalarını tavsiye eden ve ölüm döşeğinde etrafındakilere, “Kadınlar hususunda Allah’tan korkun! Çünkü siz onları Allah’tan emanet olarak aldınız!”2 buyuran sevgili Peygamberimize sonsuz salat ve selam olsun!

Related Articles