İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Şefaat Şefaat Full view

Şefaat

Şefaat

Şefaat hususunda ehlisünnete yöneltilen itirazlar ve bu itirazların cevapları ile devam ediyoruz.

İTİRAZ

Selefi görüşü üzere olduğunu iddia edenler, şöyle dediler: “Rasulullah’ın şefaatini talep etmek meşru olsaydı, şüphesiz Sahabe-i Kiram ve hakkıyla onların yolundan gidenler bunu diğerlerinden daha iyi bilip daha önce tatbik ederlerdi ve İslâm uleması mutlaka böyle bir şeyi naklederdi. Seleften hiç kimse peygamber hayattayken ve vefatından sonra ondan şefaat talep etmemiştir.

Related Articles