İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Anne Babaya İtaatin Ölçüsü Nedir? Anne Babaya İtaatin Ölçüsü Nedir? Full view

Anne Babaya İtaatin Ölçüsü Nedir?

Anne Babaya İtaatin Ölçüsü Nedir?

Zamanımızın en çok sorulan sorularından biri de anne-babaya itaatte İslam’ın çizmiş olduğu sınırın ne olduğudur. Anne ve babaya “öf” denilmesini bile yasaklamış bir Kur’an var önümüzde. Dikkat edilirse Kur’an-ı Hakîm bu husustaki çerçeveyi ifade sadedinde öylesine acayip bir şey söylemiş ki ötesini düşünmek mümkün bile değil. “Öf” bile diyemeyeceğin insanlara asi olmak, söz veya fiille eziyet vermek hele hele dövmek Allah katında nasıl bir yasaktır düşünebiliyor muyuz? İslam’ın bu hususta çizdiği çerçeveyi biraz da olsa ortaya koyabilme adına öncelikle anne-babamızın söylediği şeylerden yerine getirmekle yükümlü olduklarımızı yazalım, akabinde de sorumlu olmadıklarımızı! Konuyu gayet güzel şekilde özetlemiş olan İhyâ Şârihi Zebîdî ve Fethu’l-Mülhim sahibi Şebbir Ahmed el-Usmânî gibilerinin beyanlarından hareketle şunları söyleyebiliriz: (Şebbîr Ahmed el-Usmânî, Fethu’l-Mülhim bi Şerhi Sahîhi’l-İmâm Müslim, Daru’l-Kalem, Dımeşk, 2006,Baskı: 1, II/50-51)