İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İslam Dininde Nesebin Önemi ve Efendimiz’in Mübarek Nesebi peygambere-iman Full view

İslam Dininde Nesebin Önemi ve Efendimiz’in Mübarek Nesebi

Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla;
Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’ya hamd, Peygamber Efendimiz ’e, Ehl-i Beyti’ne ve Ashab-ı Kiram’a salat ve selamdan sonra:

Giriş
“Soy bağı”, “atalar-dedeler silsilesi”, “baba tarafından olan akrabalık/hısımlık” anlamına gelen nesep, genel örf nazarında olduğu gibi İslam nazarında da değer atfedilen hususlardan olmuştur. Nitekim Allah Teâlâ’nın insanoğluna bahşettiği nimetleri de konu edinen Furkan Sûresi’nde şöyle buyurulmaktadır: “O (Allah Teâlâ) sudan insan yaratıp onu nesep (ana-baba tarafından akrabalık/soy bağı) ve sıhriyet (evlilik yoluyla akrabalık bağı sahibi) kılmıştır.”1