İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mevlânâ Cafer-i Sâdık (radıyallâhu and) Mevlânâ Cafer-i Sâdık (radıyallâhu and) Full view

Mevlânâ Cafer-i Sâdık (radıyallâhu and)

Mevlânâ Cafer-i Sâdık (radıyallâhu and)

Silsile-i Aliyye’nin (kaddesallâhu esrârahum) beşinci altın halkası Mevlânâ Cafer-i Sâdık (radıyallâhu anh) hazretleridir. Kendisi Ehl-i Beyt’ten olup nesebi baba tarafından Hazreti Ali (radıyallâhu anh)’a, anne tarafından ise Hazreti Ebûbekir (radıyallâhu anh)’a ulaşmaktadır. Manevi nisbetini Mevlânâ Kâsım b. Muhammed b. Ebîbekir es-Sıddîk (radıyallâhu anhum) hazretlerinden almıştır. Kendisinden sonra yüce Nakşibendiyye yolu Mevlânâ Bâyezîd-i Bestâmî (kuddise sirruhû) hazretleriyle devam etmiştir.