İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Tasavvufun Membaı Nedir? Tasavvufun Membaı Nedir? Full view

Tasavvufun Membaı Nedir?

Tasavvufun Membaı Nedir?

Allah (azze ve celle) insanoğlunu müstakim bir fıtrat üzere yaratmıştır. Bu fıtrat daima kainatın maliki olan Cenab-ı Hakk’ı bilmeye, ona ibadet etmeye ve onun kanunlarını kabul edip tenfiz etmeye meyyaldir. Daha kısa bir ifadeyle insanoğlu hakkı kabul edip batıldan sakınmaya elverişli olarak dünyaya gelir.1 Ona bir huccet olarak verilen akıl da, sadece hak ve hakikati kabul edecek bir berraklıkta ihsan edilir. Ne var ki insan, hayatının sonraki aşamalarında anne-babası, çevresi, örfü, adeti ve benzeri saikler sebebiyle batıl yollara sapabilir. Oysa saptığı bu yolların hiçbiri, fıtratına uygun olmayıp hevasının, hevesinin arzu ve isteklerinden ibarettir. Bu sebeple şeriatın vazettiği hükümler ve mesul tutulduğumuz bil cümle ibadetler, yaratılmış olduğumuz fıtratı korumaya yöneliktir.