İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Kur’an ve Sünnette Tasavvuf var mıdır? Kur'an ve Sünnette Tasavvuf var mıdır? Full view

Kur'an ve Sünnette Tasavvuf var mıdır?

Kur’an ve Sünnette Tasavvuf var mıdır?

Önceki bölümlerde tasavvufun insan fıtratında bulunan aslî bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapmıştık. Tasavvufun Kur’an ve Sünnetteki mevcudiyetini konuşurken sair ibadetlerde olduğu gibi nasların bu ilme alan açıp açmadığı üzerinden yürünmesi gerekmektedir. Nitekim dinde bir şeyin olup olmadığı konuşulurken, Kur’an ve Sünnet’in genel çerçevede buna yer verip vermediği, vermediyse bile başka nasların zımnında değerlendirilmeye ne kadar elverişli olduğu noktasından hareket edilmesi doğru olandır. Nitekim ulema bir şeyin dinde bidat addedilmesi/edilmemesi için de bu kaideyi esas almışlardır.