İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Hulefâ-i Râşidîn Devrinde Zekât Hulefâ-i Râşidîn Devrinde Zekât Full view

Hulefâ-i Râşidîn Devrinde Zekât

Hulefâ-i Râşidîn Devrinde Zekât

Dost ve arkadaş anlamlarına gelen “ashâb” kelimesi, manasını Sahâbe-i Kirâm’da ve husûsan Hazreti Ebû Bekir ve Hazreti Ömer’de (radıyallahu anhüma) bulur. Peygamber Efendimiz’in (sallâllâhu aleyhi ve sellem) dünya hayatında sürekli istişare hâlinde bulunduğu ve “Her peygamberin gök ehlinden iki, yer ehlinden iki veziri olur. Benim gök ehlinden vezirlerim Cebrâil ile Mîkâil, yer ehlinden vezirlerim de Ebû Bekir ile Ömer(radıyallahu anhüma )’dır.”1 hadis-i şerifinin beyanı veçhile vezirleri olarak ilân ettiği Şeyhayn, Sahâbe-i Kirâm’a ve kıyamete kadar gelecek olan bütün mü’minlere yol gösteren iki rehber oldular.