İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mevlânâ Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (kuddise sirruhû) Mevlânâ Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (kuddise sirruhû) Full view

Mevlânâ Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (kuddise sirruhû)

Mevlânâ Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (kuddise sirruhû)

مصطفى عصمت غريب الله بودر     فيض جارى قطب اهل الله بودر

Mustafa İsmet Garibullah budur

Feyz-i cârî kutb-i ehlullâh budur.1[1]

Tarikat-ı Nakşibendiyye’nin otuz ikinci altın halkası hidâyet ve irfan sahibi, rahmet denizi, ilâhî feyizlerin masdarı ve hakikat ehlinin önderi Mevlânâ Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (kuddise sirruhû) hazretleridir. Kendisine Yanya’ya nisbetle Yanyavî denmiştir. Mevlânâ Abdullah Mekkî (kuddise sirruhû) hazretlerinden kesbettiği kutlu emaneti Mevlânâ Halil Nurullah Zağravî (kuddise sirruhû) hazretlerine ulaştırmıştır. Binlerce insanın hidayetine vesile olmuş, Nakşibendiyye tarikatını Mekke’den Anadolu’ya getirmiştir. Bundan dolayı Ali Haydar Efendi Baba (kuddise sirruhû) ona “Büyük Şeyh Efendi” denilmesini buyurmuştur.

1[1] Ali Haydar Efendi (kuddise sirruhû) hazretlerinin yazdığı manzum silsileden alınmıştır.

Related Articles