İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Ramazan-ı Şerif ve Hakikat-i Muhammedîyye Ramazan-ı Şerif ve Hakikat-i Muhammedîyye Full view

Ramazan-ı Şerif ve Hakikat-i Muhammedîyye

Ramazan-ı Şerif ve Hakikat-i Muhammedîyye

4 Mektup
Bu mektup; mübarek Ramazan ayının faziletleri,
Ve hakikat-i Muhammediyye’nin1[1] ne olduğunun beyanı hakkındadır.
İmam Rabbânî (k.s) bu mektubu değerli şeyhine yazmıştır.

En hakir hizmetçinin arzuhalidir…

Gerçekten uzun zaman oldu; ne yüz yüze görüşerek ne de mektup yazarak2[2] yüce eşiklerinizin hizmetkârlarının halinden haberdar olamadım. Şimdi mübarek Ramazan ayının gelmesini beklemekteyim. Zatî ve şuûnî kemalata3[3] haiz olan ve asıl dairesine dâhil olan Kur’ân-ı Mecîd ile bu mübarek Ramazan ayı arasında tam bir münasebet vardır. O asıl dairesi ki, hiçbir zılliyyet ona yol bulmamış ve kâbiliyyet-i ûlâ4[4] ona ancak zıl/gölge olmuştur. Kur’ân-ı Kerim, bu özelliklerinden ötürü mübârek Ramazan ayında indirilmiştir. Allah Teâlâ’nın: “O Ramazan ayı, Kur’ân’ın indirildiği aydır!”5[5] ayet-i kerimesi bu anlattığımız manayı doğrulamaktadır.

1[1] Hakikat-ı Muhammediye, bütün taayyünlerin kaynağını teşkil eden ilk taayyün. Öz Zât-ı Pâk-i Sübhâniye’nin ilk taayyün mertebesindeki zuhuru. Allah’ın bütün güzel isimlerini kendinde barındıran ilk taayyün. Bütün yaratılmışların özleri bu hakikatin dalları mesabesindedir. (Mevsuatü Mustalahati’t-Tasavvufi’l-İslami, 300), Konuyla ilgili geniş bilgi için bknz., Arapça Mektubat 1. cilt 260. Mektup.

2[2] Farsça aslında “karşılıklı mektuplaşarak” ifadesi mevcut değildir.

3[3] Zati kemalat: Allah Teâlâ’nın Zat’ı ile alakalı olgunluklardır. Asıl dairesi: Sıfatların bulunduğu makama sıfatlar dairesi denilir. Sıfat dairesinin üzerinde asıl dairesi vardır. Bu dairede, sıfatların Zat ile alakasına şanlar/şuun denir. İşte Kur’an, bütün Zat ile alakalı kemalatı cem etmektedir. Kur’anı okumakla, bütün kemalatları elde etmek hasıl olur.

4[4] Kabiliyyet-i ula: ilk taayyün, ilk yaratılan hakikat olup Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in hakikatıdır. Diğer bütün mahlukat onun nurundan yaratılmıştır. Ona Hakikatu’l-hakaik denilir. Bu hususta varit olan hadisi kudsi yeri gelince bizzat mektubatta zikredilecektir.

5[5] Bakara Sûresi, 185