İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sünnet-i Seniyye’de Tasavvuf var mıdır? Sünnet-i Seniyye'de Tasavvuf var mıdır? Full view

Sünnet-i Seniyye'de Tasavvuf var mıdır?

Sünnet-i Seniyye’de Tasavvuf var mıdır?

Tasavvuf fıtrî bir ihtiyaç olduğu kadar Kur’an-ı Hakim’in vurgu yaptığı itikâdî, amelî ve ahlâkî esasları elde edebilmek için var olan bir sistemdir. Aynı şey sünnet-i seniyye için de geçerlidir. Peygamber Efendimiz r’in muhtelif zamanlarda dikkat çektiği vera‘, takva, yakîn, güzel Müslümanlık, zühd gibi bilumum hasletler, tasavvufla meleke haline getirilebilmektedir. Bu sebeple tasavvufun “itikatta yakîn amelde yüsr/kolaylık” kesb etmeyi hedeflediği söylenmektedir. Bu bağlamda Hz. Peygamber r’’in uygulayıp teşvik ettiği esasları benimseyebilmek ve ahlâkî değerlerle bezenebilmek için var olan tasavvufun Sünnet-i seniyyedeki temelleri şöyle sıralanabilir: