İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Zekâtın Terk Edilmesi ve Neticeleri Zekâtın Terk Edilmesi ve Neticeleri Full view

Zekâtın Terk Edilmesi ve Neticeleri

Zekâtın Terk Edilmesi ve Neticeleri

Bizleri, malımızın sadece kırkta birini infak etmemiz suretiyle1[1] “Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele!”2[2] ayet-i kerimesinin tehdidinden kurtaran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. İslam şeriatının tamamı gibi zekât ahkâmını da bizlere öğreten sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya, âline ve ashabına sonsuz salat ve selam olsun.

1[1] İbn Ebî Şeybe, Musannef, Mektebetü’r-Rüşd, 1409, 2/411, 10521; el-Beğavî, Şerhu’s-Sünne, Mektebetü’l-İslâmî, h. 1403, 5/477, 1559

2[2] Tevbe Sûresi, 34

Related Articles