İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Göz Nuru Gençlik Yetiştirme Sanatı: Fütüvvet Göz Nuru Gençlik Yertiştirme Sanatı Fütüvvet Full view

Göz Nuru Gençlik Yertiştirme Sanatı Fütüvvet

Göz Nuru Gençlik Yetiştirme Sanatı: Fütüvvet

Bütün hamdler O Yüce Allah’adır ki, fütüvveti, apaçık bir yol, ihtiyaç duyulan her güzelliğe götüren bir üslup ve her türlü ayıp ve kötülüklerden uzak eylemiştir.[1] Salat ve selamlarımız genç yiğitlerin sultanı Hz. Muhammed’e ve O’na genç yaşta iman eden yiğit sahabelerine olsun.

[1] – Ebu Abdurrahman es-Sülemi, el-Fütüvvet (Amman: Daru’r-Razi, 1422), s. 3.