İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbât-ı Rabbânî 29. Mektûb Mektubat-ı Rabbani 29. Mektub Full view

Mektubat-ı Rabbani 29. Mektub

Mektûbât-ı Rabbânî 29. Mektûb

Şeyh Nizameddin Tehânîserî’ye gönderilmiştir. Bu mektup;

ü Farz vazifeleri yerine getirmeye teşvik,

ü Sünnet ve edeplere riayet,

ü Farzlar dururken nafile ibadetlerin edasıyla meşgul olmamak,

ü Yatsı namazını gecenin son yarısında kılmayı menetmek,

ü Müritlerin abdest için kullanılan suyu içmesini ve şeyhlerine yahut başkalarına secde etmesini caiz görmekten engelleme hakkındadır.

Allah Sübhanehu, kendisinden göz kayması kaldırılmış olan beşerin efendisi hürmetine bizi ve sizi taassup[1] ve sapmadan korusun; yerinmek ve pişman olmaktan kurtarsın. Salâtların en tamamı ve selamların en kâmili O’nun ve alinin üzerine olsun.

[1] Benimsediği görüşü körü körüne savunma anlamında bir terim.