İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mevlânâ Ali Rızâ Bezzâz (Kuddise Sirruhû) Ali Rıza Bezzaz Hazretleri Full view

Ali Rıza Bezzaz Hazretleri

Mevlânâ Ali Rızâ Bezzâz (Kuddise Sirruhû)

Tarikat-ı Nakşibendiyye-i Aliyye’nin otuz dördüncü altın halkası Mevlânâ Ali Rıza Bezzâz (kuddise sirruhû) hazretleridir. Kumaş ticaretiyle uğraştığı için kendisine “Bezzâz” denilmiştir. Yaşadığı dönem, Osmanlı’nın son zamanları ve harplerle dolu bir dönem olması nedeniyle hayatı hakkında çok geniş malumat aktarılamamıştır. Şeyhi Halil Nurullah Zağravî (kuddise sirruhû) hazretlerinden aldığı yolu Ali Haydar Efendi (kuddise sirruhû) hazretlerine ulaştırmıştır.

“Geldi Bezzâz oldu nûrun ‘alâ nûr,

O kıldı Haydar’ı bu nurla pürnur.”[1]

[1] “Halil Nurullah (kuddise sirruhû)dan sonra Ali Rıza Bezzâz (kuddise sirruhû) geldi. Nûr üzerine nûr oldu. Ali Rıza Bezzâz (kuddise sirruhû) Ali Haydar (kuddise sirruhû)yu bu nurla çok nurlu etti.” Mustafa İsmet Garibullah, Risâle-i Kudsiyye, Trc. Mahmud Ustaosmanoğlu, Siraç Yayınevi, II/594.

Related Articles