İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Başlarken – 39. Sayı Başlarken - 39. Sayı Full view

Başlarken - 39. Sayı

Başlarken – 39. Sayı

Aziz okuyucu!

İffet, insanı, bedenî ve maddî zevklere düşkünlükten koruyan, fazilet ve ahlak düsturudur. Lügatte haramdan uzak durmak, helal olmayan söz ve davranışlarından sakınmak anlamındadır.

Nur suresinin 32 ve 33. ayet-i kerimelerinde, bekâr olup da evlenme vakti gelmiş olanları evlendirmeyi tavsiye eden ayet-i celilenin ardından, “Evlenme imkânı bulamayanlar ise Allah, lütfu ile kendilerini yeterli imkâna kavuşturuncaya kadar iffetlerini korusunlar.” buyrulmuştur.

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz şöyle dua etmiştir: “Ya Rabbi! Senden hidayet, takva ve iffet diliyorum.”[1]

Ayrıca Resul-ü Ekrem Efendimiz, Bakara sûresinin 273. ayet-i kerimesini delil göstererek, yardıma en layık olan kimselerin, iffetlerini korumaya çalışan yoksullar olduğunu bildirmiştir. Yine bir hadis-i şerifte buyrulmuştur ki: “Allah, yoksul olmasına rağmen iffetini korumaya çalışan mü’min kulunu sever.”[2]

İslam âlimleri günahın her türlüsünden kaçınmayı, dinde ve ahlakta kemale erme şartı olarak kabul ederler. “Her dinin bir ahlakı vardır, İslam’ın ahlakı da hayâdır.”[3] hadis-i şerifi, haya konusunun önemini bütün çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.

Bu çok mühim konuyu, siz okurlarımız için hazırlayıp sunmak bizim için bir şeref vesilesi olmuştur.

Selam ve dua ile…

İSMAİLAĞA

[1] Müslim, Zikir 72

[2] İbn Mâce, Zühd, 5

[3] Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 9

Related Articles