İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Bir Tarîkatın Bozuk Olduğunu Nasıl Anlarız? Bir Tarikatın Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır Full view

Bir Tarikatın Bozuk Olduğu Nasıl Anlaşılır

Bir Tarîkatın Bozuk Olduğunu Nasıl Anlarız?

Tasavvuf ve tarikat, şeriata bağlı ve muvafık olduğu müddetçe müstakim ve makbuldürler. Nitekim tasavvuf büyükleri, tarikat ve hakikatin, şeriatın iki hizmetçisi olduğunu söylemişlerdir.[1] Buna göre tarikat ve hakikat, şeriata merbut bir şekilde hareket eden iki kavramdır.

[1] İmâm-ı Rabbânî, Ahmed el-Farûkî es-Sirhindî, el-Mektûbât, Fazilet Neşriyat, İstanbul, I/50