İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İffetin Muhafazası İffetin Muhafazası Full view

İffetin Muhafazası

İffetin Muhafazası

Kendi başımıza ulaşamayacağımız İslam hidayetini bizlere nasip eden, bizleri Müslümanlardan kılan ve kendisine ibadet edebilmeyi bizlere nimet olarak bahşeden Mevla Teâlâ’ya mahlûkat adedince hamd-ü senalar olsun. Kâinatın efendisi Muhammed Mustafa’ya insanların nefesleri adedince salat ve selam olsun.

Bahsini yapmaya çalıştığımız iffet için birçok tanım yapılmıştır. Bu tanımların tamamı cami olması ve iffeti tüm yönleriyle ifade etmesi için şöyle bir tanım yapmak mümkündür: İffet, hayatın her alanında, İslam’ın belirlediği ölçüler çerçevesinde yaşamaktır. İmam Ğazâlî (rahimehullah), iffetin kısımlarını şöyle beyan etmiştir: “Cömertlik, utanma duygusu, sabır, müsamaha, kanaat, ağırbaşlılık, nezaket, güzel yaşayış, Allah korkusu, insanlara tamah etmeme gibi hasletlerin tamamı, iffet ahlakından doğmaktadır.[1]

[1] İmam Ğazâlî, İhyâ-u Ulûmiddîn, Dâru’l-Marife, 3/55