İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İffetsiz Cinsî Yönelişler Kader midir İmtihan mı? İffetsiz Cinsi Yönelişler Kader midir İmtihan mı Full view

İffetsiz Cinsi Yönelişler Kader midir İmtihan mı

İffetsiz Cinsî Yönelişler Kader midir İmtihan mı?

Hamd ve şükürlerin tamamı, erkeği kadına eş ve kadını da erkeğe eş olarak yaratanadır. İnsanlığı her türlü sapkınlıktan kurtarma görevini üstlenen bütün peygamberlere salat ve selamlarımız olsun.

Lût’u da (peygamber olarak gönderdik), kavmine dedi ki: ‘Sizden önceki milletlerden hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz! Çünkü siz, kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz taşkın bir milletsiniz.’ Kavminin (buna) cevabı ‘Onları (Lût peygamber ve ashabını) memleketinizden çıkarın! Çünkü onlar fazla temizlik taslayan insanlar!’ demelerinden başka bir şey olmadı.  Biz de Lut’u ve -karısı hariç- diğer aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi. Ve üzerlerine dehşetli bir (taş) yağmur(u) yağdırdık. İşte gör günahkârların sonunun ne olduğunu!”[1]

[1] A‘râf Sûresi, 80-84