İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Terzi Baba (Kuddise Sirruhû) Terzi Baba Kuddise Sirruhu Full view

Terzi Baba Kuddise Sirruhu

Terzi Baba (Kuddise Sirruhû)

Anâ tûbâ seni sevdi      Ki ayrılmaz cemâlinden,

Ki her kim tutsa elini    Sezer Allah kemâlini,

Erer her an her saat       Anâ feyzî Hudâ’sından…[1]

Asıl adı Mehmed Vehbi olan ve döneminde Hayyât Vehbi diye tanınan Terzi Baba (kuddise sirruhû) hazretleri Nakşibendiyye yolunun yetiştirdiği büyük velilerdendir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yüksek ihtimale göre 1789 yılında Erzincan’da dünyaya gelmiştir. Babasının adı Abdurrahman’dır. Terzi Baba (kuddise sirruhû) Erzincan’da yaşamış ve Nakşibendilik’in bölgede yayılmasını sağlamıştır.

[1] Erzincanî, Hayyat Vehbi, Miftâhu’l-Kenz, 1286, s. 78. Beytler Hacı Hafız Mehmed Rüşdî Efendi’nin, şeyhi Terzi Baba (kuddise sirruhû) için yazdığı manzumeden alınmıştır.

 

Related Articles