İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Ulemânın İffeti Ulemanın İffeti Full view

Ulemanın İffeti

Ulemânın İffeti

Bizleri hiçbir şey bilmediğimiz halde dünyaya getiren; bize peygamber gönderip Kur’an-ı Kerim’i öğreten ve kendisine kulluk yapabilmeyi bizlere ikram eden yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bildiğimiz her şeyin membaı olan Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun.

İffet kelimesinin, “cinsi konularda, kadın-erkek ilişkilerinde ahlak kurallarına bağlılık” şeklindeki anlamı yaygın olarak kullanıldığından, insanlar iffeti sadece namuslu olmak manasında anlamaktadırlar. Hâlbuki iffet, birçok güzel hasleti içerisinde barındıran bir kelimedir.