İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Yûsuf Aleyhisselâm ve İffet Yusuf Aleyhisselam ve İffet Full view

Yusuf Aleyhisselam ve İffet

Yûsuf Aleyhisselâm ve İffet

Söz veya fiil cihetinden helal olmayan şeylerden uzak durmak” manasına gelen iffet kelimesi daha çok, şehevî işlerden, özellikle de kadın-erkek ilişkilerinde haramdan uzak durmak manalarında kullanılmıştır. İffet; adalet, hikmet ve şecaatle birlikte İslam dininin dört temel esasından biridir. Allah’ın dinini insanlara anlatmakla görevli olan peygamberler, insanlara numune-i imtisal olacak şekilde yaratılmışlardır. Bu sebeple insanlar her iyi haslet hususunda olduğu gibi, iffet hususunda da nübüvvet makamına kaim olan peygamberleri kendilerine örnek almak durumundadırlar.