İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh) Hazreti Ömer Radıyallahu Anh Full view

Hazreti Ömer Radıyallahu Anh

Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anh)

Hak ile batılın arasını ayıran; Peygamber duasının bereketiyle Müslüman olmuş ve Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından, “Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu.[1] sözleriyle övülmüş olan… Adalet denilince akla ilk gelen isim; İslam’ı fetih, hicreti yardım, hilafeti rahmet olan yiğit, Ömer b. Hattab el-Fâruk (radıyallahu anh).

İslam’ı Fetih Olan Yiğit: Hz. Ömer  (radıyallahu anh)

İbn Abbâs (radıyallahu anhüma) şöyle anlatmıştır: “Allah Rasulü bir gün, ‘Allah’ım! İslam’ı Ebû Cehil b. Hişam veya Ömer b. Hattâb’tan biriyle aziz eyle!’ diye dua etti. Sabaha çıktığımızda Ömer Peygamber’in yanına geldi ve Müslüman oldu.[2]

Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Müslüman olmadan önce Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e saldırmak üzere evden çıktım; onu mescitte buldum ve arkasına oturdum. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Hakka sûresini okuyordu. Okudukları beni kendisine hayran bıraktı ve kendi kendime: ‘Vallahi bu adam tıpkı Kureyşlilerin söylediği gibi bir şairdir.’ dedim. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem): “Kur’an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz![3] ayetlerini okudu. (Peygamber’in adeta içinden geçenlere vakıf olmasına şaşırdım ve bu kez de bu olsa olsa), ‘Kâhindir!’ dedim. Peygamber ‘O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! O, âlemlerin rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mâni olamazdınız.[4] ayet-i kerimelerini okudu ve surenin sonuna kadar onu dinledim. İslam, kalbimin her tarafına yerleşmişti.”[5]

[1] Tirmizi, Menâkıb, 48

[2] Tirmizî, Menâkıb, 18

[3] Hakka Sûresi, 40-41

[4] Hakka Sûresi, 42-47

[5] Ahmed b. Hanbel, 1/263, No: 108