İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Peygamberlere Îmânın Gerekliliği Peygamberlere İmanın Gerekliliği Full view

Peygamberlere İmanın Gerekliliği

Peygamberlere Îmânın Gerekliliği

Peygamberler, Allah Teâlâ’nın, dinini insanlara ulaştırmak için insanlar arasından seçtiği ve kendilerine vahyettiği kullardır. Allah (celle celalühü) insanlara dinini ulaştırmak için onlara Peygamberler gönderdiğini şöyle ifade buyurmuştur: “Doğrusu biz seni hak ile desteklenmiş bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun.”[1]

İnsanoğlunun Allah-u Teâlâ ile bağlantısı, aracısı olan Peygamberlere iman etmek, Müslüman olmanın şartlarından biridir. Bu hususta Mevla Teâlâ, “Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır” dediler.”[2]

Bir diğer ayet-i kerime ise şöyle buyurmuştur: ““Biz Allah’a ve bize indirilene; kezâ İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kub ve torunlarına indirilenlere; yine Mûsâ ve Îsâ’ya verilenlere ve bütün peygamberlere rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayırım yapmayız; biz O’na teslim olanlarız” deyin.”[3]

[1] Fatır Sûresi, 24

[2] Bakara Sûresi, 285

[3] Bakara Sûresi, 136