İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sahâbe-i Kirâmın Kemâlâtı Sahâbe-i Kirâmın Kemâlâtı Full view

Sahâbe-i Kirâmın Kemâlâtı

Sahâbe-i Kirâmın Kemâlâtı

Bir iltifat olarak göndermiş olduğunuz mektup ulaştı. Hamd ve minnet,  bizim gibi uzakta kalmış kimseleri unutturmayan ve sonradan hatırlanmayla da olsa yâd edilenlere katan Allah Sübhanehu’ya mahsustur.

Mısra: Bırakın bizi, kuruntularla kalplerimizi teselli edelim.

Mektubunuzda, üzerine rahmet Hazreti Şeyhimize mahsus olan nisbetin kaybolduğundan ve tekrar elde edilememesinden şikâyet ediyor ve bu halin sebebini soruyorsunuz.

Kıymetli dostum! Bu emsal kelimeleri yazarak anlatmayı bırak, sözlü olarak açıklamak bile uygun değildir. Zira bundan insanın zihninde ne hâsıl olacağı ve ondan ne alacağı bilinmez. Bu iş için gereken, temiz bir kalple[1] huzurda olmaktır. Veya ne şekilde olursa olsun uzun bir süre yanımızda bulunmanızdır. Bunsuz yapılacak olan çıplak elle dikenli ağacı yolmaktır.

Şiir:

Ay ışığıyla beraber berrak geceler isterim.

Ta ki; sana, tüm hikâye türlerini anlatayım.

Fakat her sorunun bir cevabı vardır hükmüne göre; şu kadarını açıklayayım. Her makam için birbirinden ayrı müstakil bilgi, marifet, hal ve vecidler vardır. Bir makama zikir ve teveccüh uygunken, diğer makama Kur’an okumak ve namaz kılmak uygun düşer. Bir makam cezbeye, bir başka makam sülûke mahsustur. Her ikisini içeren makam olduğu gibi, ikisinden beri olan makam da vardır. Bu makamın cezbeyle irtibatı olmadığı gibi, sülükle alâkası da yoktur.[2] Bu makam gerçekten çok üstündür. Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)’in ashabı bu makamla temayüz etmiş ve insanlar arasından bu büyük devletle şereflenmişlerdir. Ona âline ve ashabına salâtların en faziletlisi selâmların en kâmili olsun.

[1] Müridin, şeyhinin manevi sofrasından istifade edebilmesi için kalbinden kötü şeyleri geçirmemesi ve şeyhine karşı hüsn-ü zan üzere olması gerekir.

[2] Sülûk ve cezbe ile alakalı olmayan yol, nübüvvet yoludur. Daha fazla tafsilat için bknz:
Cilt: 3, Mektup: 122.