İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sualler ve Cevaplar – Eylül 2019 Sualler ve Cevaplar Eylül 2019 Full view

Sualler ve Cevaplar Eylül 2019

Sualler ve Cevaplar – Eylül 2019

SECDE ESNASINDA YERE BİTİŞMESİ GEREKEN UZUVLAR NELERDİR?

Secde esnasında yere bitişmesi gereken uzuvlar alın ve burundur. Alın veya burun herhangi bir özürden dolayı yere değmeyecek olursa ittifakla mekruh olmaz. Alnını yere koyup burnunu yere değdirmeyecek olsa yine ittifakla caizdir. Burnunu yere koyup ta alnını yere koymaz ise Ebu Hanife’ye göre kerahatle birlikte namaz sahihtir. Sahibeyne göre özürsüz bir şekilde sadece burnunu yere koyup alnıyla secde etmezse namaz sahih değildir. Fetva İmam Ebu Hanife’ye göredir.[1]

SECDEDE EL VEYA DİZLER YERE KONULMAZSA SECDE YAPILMIŞ OLUR MU?

Secdede el ve dizler yere konulmazsa da kılınan namaz geçerlidir. Zira Hanefi mezhebine göre secdede ellerin ve dizlerin yere konulması farz olmayıp sünnettir, secde de farz olan fiiller alnı, burnu ve iki ayaktan birini yere koymaktır. Farzlar yerine getirildiğinden dolayı secde yapılmış olup sadece sünnet terk edilmiş olur. El ve dizleri yere koymak sünnet olduğundan secde bunlar olmadan tahakkuk etmektedir.[2]

[1] Bkz. “el-Fetâva’l-Hindiyye”, 1/77.

[2] Bkz. Burhâneddin el-Merğînânî, “el-Hidâye”, 1/62.