İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Deizmin Din Anlayışı Deizmin Din Anlayışı Full view

Deizmin Din Anlayışı

Deizmin Din Anlayışı

Bütün hamdler bizi İslam nimetiyle şereflendiren Allah Teâlâ’ya, can-ı gönülden selam ve salatlarımız bize dinimizi öğreten sevgili Nebimize olsun.

Türkiye’de kendini deist olarak isimlendirenlerin çoğu aslında anti-teisttir, yani din düşmanıdır. Özellikle İslam ve Müslüman düşmanlığı deizm (veya agnostizim) adı altında yapılmaktadır. Deistlerin yaratıcı/ tanrı hakkında birtakım fikirleri, görüşleri olsa da insan hayatıyla ilgili pek çok alanı açıkta ve çözümsüz bırakmışlardır. Deistler, Eski ve Yeni Ahid’deki mucizelerin güvensizliğinin ortaya konulmasının zor olmadığını düşünüyorlardı. Bu yüzden akıl temel bir test aracı olduğu sürece deizmin avantajlı bir konumda olduğuna inanıyorlardı. Ancak deizm de problemsiz değildi ve kendi içinde birtakım açmazları vardı. Örneğin deistler hangi inancın “esas inanç” olduğuna asla karar veremezlerdi. Bazıları “ebedi ahiret hayatını” reddederken, diğerleri onu doğal dinin (deistlerin dini) merkezine koyuyorlardı.

Deizmin Din Anlayışı: Deizm, Hristiyanlığa karşı bir tepki, protesto olarak ortaya çıktığı için bütün semavi inançlara ve din(ler)e karşıdır. Deistler din hakkında şöyle diyor: “Ezelden beridir dünya barışını bozan, savaşların bazen tali, bazen de asıl sebebi, sözde toplumsal düzen kaosa dönüşmesin diye düzen getirmeye çalışan ama getirdiği düzenin kendisi her zaman kaos olan, insanoğlunun sırtında bir kambur gibi duran, tüm dinlerden insanların arınmasını dileriz.”[1] Deistler kendi kafalarına göre uydurdukları din anlayışına “doğal din” demişler, akıl ve vicdanı bu doğal dinin ölçüleri, esasları olarak kabul etmişlerdir.

[1] – Deizm Derneği Kuruluş Bildirgesi, 01. 10. 2018, İstanbul; http://www.deizmdernegi.org/