İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Hazreti Vahşî’nin (Radıyallâhu Anh) Tövbesi Hazreti Vahşinin Tövbesi Full view

Hazreti Vahşinin Tövbesi

Hazreti Vahşî’nin (Radıyallâhu Anh) Tövbesi

Adı Vahşî ibni Harb olup köle iken Hazreti Hamza’yı şehit etmesi koşuluyla azat edilen[1] ve sonradan Sahâbî olma şerefine erişen Habeşli biridir. Mekke’ye ne zaman ve ne şekilde geldiğine dair bir kayıt bulunmayan Vahşî ibni Harb’in (radıyallahu anh) kimin kölesi olduğu konusunda ihtilâf var ise de, Cübeyr ibni Mut‘im’in kölesi olduğu yönündeki kanaat ağır basmaktadır.

Nakledildiğine göre, Hazreti Hamza’nın Bedir gazvesinde öldürdüğü Tuayme’nin yeğeni Cübeyr ibni Mut‘im; bu intikamı alması durumunda kendisini azat edeceğini, atıcılıkta mahir bir kimse olarak bilinen Vahşî ibni Harb’e (radıyallahu anh) vaat etti. İntikamcılar, Cübeyr ibni Mut‘im ile sınırlı değildi. Bedir’de yakınlarını kaybetmiş olan başkaları da, onu hürriyet ve yüklü miktarda ödül vaadiyle başta Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) olmak üzere, Hazreti Ali ve Hazreti Hamza’yı şehit etmeye kışkırtıyorlardı. Bu yoğun baskı, Vahşî ibni Harb’i (radıyallahu anh) ciddi şekilde motive etmişti.

Uhud’da Hazreti Hamza’yı Şehit Edişi

Vahşî ibni Harb (radıyallahu anh), Uhud gazvesi cereyan ettiği sırada gâh ağaç ardına gâh sütre gerisine gâh taş arkasına saklanarak Hazreti Hamza’ya saldırmak için fırsat kolluyordu. Hazreti Hamza’nın Sibâ ibni Abdiluzzâ ile vuruşmasını ürpertiyle takip ettikten sonra, beklediği an geldiğinde elinde bulunan mızrağı Hazreti Hamza’ya fırlatarak şehadetine sebep oldu. Daha sonra intikamcılara haber verdi ve söktüğü Hazreti Hamza’ya ait organları, kendisine vaatte bulunanlara sundu. Hazreti Hamza’nın şehadet haberini ve Uhud’da elde edildiği düşünülen üstünlük haberini Mekkelilere ilk ulaştıran da o oldu.

[1] Bazı kaynaklar, azat edilmesine yönelik şartı yerine getiren Vahşî’nin (radıyallahu anh) azat edildiğini, bazı kaynaklar ise verilen vaade sadık kalınmadığını, yani azat edilmediğini ifade etmektedir. Sonradan muhtelif şehirlere yerleştiğine yönelik kayıtlar, azat edildiğine dair kanaati güçlendirmektedir.