İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Nasuh Tövbesi Ne Demektir, Şartları Nelerdir? Nasuh Tövbesi Ne Demektir? Full view

Nasuh Tövbesi Ne Demektir?

Nasuh Tövbesi Ne Demektir, Şartları Nelerdir?

Kendisine şirk koşulması dışında bütün günahları affedeceğini, “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar.[1] ayet-i kerimesiyle beyan eden Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Peygamber olarak gönderilmesiyle bizleri ateş çukurlarına düşmekten kurtaran Muhammed Mustafa’ya sonsuz salat ve selam olsun.

İnsanoğlu unutmaktan ve hatadan müteşekkildir. İlk insan Adem (aleyhisselam)’dır; ilk unutan da odur. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu hususta, “Âdemoğullarının tamamı günahkârdır; günahkârların en hayırlıları ise tövbe edenlerdir.[2] buyurmuştur. Allah (celle celalühü) yaratmış olduğu insanın fıtratını en iyi bilendir. Bu sebeple Rabbimiz (celle celalühü) insanlardan günahsız olmalarını beklememiş; günaha düştüklerinde onları affedecek bir ilahları olduğunu bilmelerini ve o ilahtan affedilmeyi talep etmelerini emretmiştir. Bu hususta da Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi helak eder ve yerinize günah işleyip peşinden tövbe eden kullar yaratırdı.[3] Efendi Hazretlerimiz (kuddise sirruhu) da tövbe hususunda şöyle buyurmuştur: “Âdemoğlu kusur işleyebilir. Kusurdan dönmek, nadim olmak çok önemlidir. Yani pişman olup tövbe etmek mühimdir. Tövbe etmek o kadar önemlidir ki, ‘Tövbe eden bir veli, günah işlemeyen bir veliden daha kıymetlidir.’ denilmiştir.

 

[1] Nisa Sûresi, 116

[2] İbn Mâce, Zühd, 30

[3] Müslim, Tevbe, 9