İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Peygamberlerin Tövbesi Peygamberlerin Tövbesi Full view

Peygamberlerin Tövbesi

Peygamberlerin Tövbesi

Hamd, âlemlere rehber olarak gönderdiği peygamberleri ismet sıfatıyla vasıflayan; günahlardan muhafaza eden Allah’a aittir. Salat ve selam günahı olmadığı halde tövbe ve istiğfara devam eden peygamberlerin üzerine olsun.

İnsan, beşeriyet hasebince unutma ve hatadan ari kalamaz. Dolayısıyla insanlardan hatasız bir yaşam istenmemiştir.  Unutma ve yanılmadan insanlar mesul tutulmamıştır. Aynı şekilde insanlardan günahsız bir hayat da beklenmemiştir. Zaten şu hadis-i şerifte buyrulduğu üzere Rabbimiz günahından tövbe eden insanlardan razıdır. Ebu Eyyub (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teâlâ hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği  kimseler yaratırdı.[1]

Bu hadisin açıklaması: Allah Teâlâ, muhsin olanlara  vermeyi sevdiği gibi, günahkar olanları da affetmeyi sevmektedir. Buna, Allah’ın birçok ismi delalet eder: Gaffâr, Halîm, Tevvâb, Afüvv gibi. Bir başka açıklaması ise: Kullar tek bir şe’n üzere yaratmamıştır, nitekim melekler günah işlemekten uzak olarak yaratıldığı halde, insanlar farklı meyillerle yaratılmıştır. Bir kısmı hevâya meyyaldir, onun gereklerini yapma durumundadır. Allah, bu fıtratta olanları hevaya uymaktan kaçınmakla mükellef kılar ve ona yaklaşmayı yasaklar. Hevâ ile mübtela ettikten sonra tövbeyi öğretir. Eğer ibtilaya rağmen hevaya uymazsa ecri Allah’a aittir. Eğer yolu şaşırırsa, önünde tövbe vardır.”[2]

 

[1] Müslim, Tevbe, 9, (2748); Tirmizî, Da’avât 105, (3533).

[2] İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme Ve Şerhi