İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Şeyhe Biât Etmek Bid’ât midir? Şeyhe Biat Etmek Bidat midir Full view

Şeyhe Biat Etmek Bidat midir

Şeyhe Biât Etmek Bid’ât midir?

Tasavvuf meselelerinin çok konuşulanlarından biri de “Şeyhe biat etmenin bidat olup olmadığı”dır. Tasavvufla ilgili konu açıldığında meselelere direkt inkâr tavrıyla yaklaşan selefi kesimin “kesinlikle bidattir” şeklindeki peşin hükmü, bu mevzuya mutedilce yaklaşmak isteyen kimseleri de etkileyebilmektedir. Selefiler daha çok “Şeyhe biat etmenin şeriatta yeri olmadığını, bu ameliyenin Resulüllah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in biat almasına benzetilemeyeceğini zira onun aldığı biatin iman edip tekrar küfre dönmemek üzere” olduğunu iddia etmektedirler. Oysa mevzuya etraflıca baktığımızda bu iddianın yerinde bir iddia olmadığını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Zira Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabından her zaman iman üzere biat almamıştır. Kimi zaman İslam’ın rükünlerini yerine getirme, kimi zaman da sünnete temessük etme üzerine biat almıştır. Nitekim Buhârî rivâyetinde Cerir b. Abdillah’ın biat etmek üzere Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’e geldiğinde ona şart olarak “Müslümanların hepsinin hayrını istemesini” öne sürdüğü tasrih edilmektedir.[1] Yine ensardan bir grupla biatlaşmasında “rahatlıkta ve zorlukta işitip itaat etmek, işi ehliyle tartışmamak, nerede olursa olsun hakkı söylemek” maddelerini sıralamıştır.[2] Kadınlarla yaptığı bir biatta da onlara ölenin arkasından ağıt yakmama maddesini öne sürmüştür.[3]

 

[1] Buhârî, “Kitâbu’l-Îmân”, No: 58

[2] Buhari, “Kitâbu’l-Ahkâm”, No: 6774

[3]  Buhârî, “Kitâbu’l-Cenâiz”,  No: 1244