İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sualler ve Cevaplar – Ekim 2019 Kimler Cuma Namazı Kılmak Zorundadır Full view

Kimler Cuma Namazı Kılmak Zorundadır

Sualler ve Cevaplar – Ekim 2019

KİMLER CUMA NAMAZI KILMAK ZORUNDADIR?

Kendisinde şu altı özellik bulunan kimselere Cuma namazı farzdır:

  1. Kişinin Müslüman olması
  2. Kişinin buluğ çağına ermesi
  3. Kişinin akıllı olması
  4. Kişinin seferde olmaması
  5. Kişinin hasta olmaması
  6. Kişinin erkek olması[1]

TÜRKÇE OLARAK HUTBE YAPMAK CAİZ MİDİR?

İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre hutbeyi Arapça yapmak faziletli olsa da diğer dillerde hutbe yapılır. Buna göre Türkçe hutbe yapmak geçerli olur.

İmam Ebu Yusuf’tan bir rivayette ise Arapçayı güzel bir şekilde konuşan kimsenin diğer dillerde hutbe yapması geçerli olmaz. Ancak bu görüşe göre kişi hutbenin geçerli olacağı kadar bir miktarda Arapça konuşup diğerlerini Türkçe yaparsa hutbe geçerli olur. Günümüzde yapılan hutbelerde genel olarak ayet ve hadisler Arapça olarak okunduğu için yapılan hutbeler geçerlidir.[2]

İMAM HUTBEDE İKEN YAPILAN DUAYA ÂMİN DENİLİR Mİ?

Hutbe okunurken orda bulunanların yapacağı tek şey hutbeyi dinlemektir. Zira Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor: ‘’İmam minbere çıktığı zaman namaz ve kelam yoktur.”[3]

 

[1] Bkz. İbn Mâze, “el-Muhîtu’l-Burhânî”, 2/85.

[2] Bkz. İbn Mâze, “el-Muhîtu’l-Burhânî”, 2/74.

[3] Bkz. Mevsılî, “el-İhtiyâr, 1/186.