İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sünnet-i Nebeviyye Sünnet-i Nebeviyye Full view

Sünnet-i Nebeviyye

Sünnet-i Nebeviyye

Sünnet-i Nebeviyye, şufa hakkının komşuya verilmesini müstakil olarak kanuna bağlamıştır. Yani, bir komşu, komşusunun sahip olduğu akarlardan kendisine bitişik olanlarda tek başına kaldığında satışa sunulan akarı satın almayı diğer kimselerden daha çok hak eder. Hâlbuki Kur’an-ı Kerim’de, komşuya iyilikte bulunmayı teşvik etmeye emir etmekten başka bir şey bulamıyoruz.

Zikredilen hükümler, pak olan Sünnet-i Nebeviyye’nin hüküm koymak hususundan müstakil olduğu, mükelleflerin amelleri ile alakalı birçok hükümden ancak çok az bir kısımdır.

Bu anlattıklarımıza uyumlu olarak şunu söyleyebiliriz;

Sünnet-i Seniyye’nin hüküm belirlemede müstakil olmasının manası; hükmün delili ve emaresi (alâmeti) olmasıdır. Yoksa Resulü Zi Şan Allahü Teâla’nın izni olmadan kanun koyar, hüküm belirler demek değildir. Hüküm koymanın/kanun belirlemenin sahibi ancak ve ancak Allah (Celle Celâluhu)dur. Hükmün delili ister Kur’an-ı Kerim isterse Hadis-i Şerif olsun.

Buraya kadar yapılan yeterli ve gönüllere şifa verici açıklamalardan sonra şöyle dememiz lâyık olur; Sünnet-i Şerife hakkında sûi zanda bulunanların, Sünnet-i Seniyye’yi iptal edip, İslâm’daki hüküm belirlemedeki makamını ilga etmek/kaldırmak isteyenlerin çalışmaları boşa çıkmıştır.