İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
TAĞUT: Hizbü’ş-Şeytan – İblisler Parlamentosu Tağut - Hizbu'ş-Şeytan - İblisler Parlementosu Full view

Tağut - Hizbu'ş-Şeytan - İblisler Parlementosu

TAĞUT: Hizbü’ş-Şeytan – İblisler Parlamentosu

Tağut, her devirde, Firavun ruhlu kişilerle, onların yardakçıları olan güruhun genel adı, kıyamete kadar sürüp gidecek değişmez vasfıdır. Tağut kelimesi, çamurdan, taştan ya da odundan yapılan ruhsuz putlara karşılık, ruh ve şuur sahibi put yani ilahlaştırılmış, putlaştırılmış insan anlamında Kur’an-ı Kerim’de zikredilir.

Arapça’da tağut (dişi veya erkek olması fark etmez), azgın, sınır tanımaz, Allah (celle celalühü) yerine kendisine tapılan, zulüm ve cebir vasıflı, Firavun ruhlu, Şeytan yaratılışlı varlık olarak açıklanır.

Hayırdan alıkoyan, yoldan saptıran, iman ve ibadetlerden insanı uzaklaştırmaya çalışan tüm kişi ve güçlere de tağut adı verilir.

Bu kelimenin aslı olan tuğyan, isyan ve günahta sınır tanımayacak ölçüde ileri gitmektir. Fiziksel güçlerin sınırları aşacak şekilde coşması da tuğyanla ifade edilir. Mesela Kur’an-ı Kerim’de Nuh tufanı sırasında suların köpürüp azması tuğyan kökünden bir fiil olan “ta-ğa” kelimesiyle ifade edilir. Burada Cenab-ı Hak, insanın tuğyanını, (azmasını), tabiatın tuğyanı ile cezalandırmaktadır.