İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Dikkat Edilmeyen Zâyiât: Zaman İsrâfı Dikkat Edilmeyen Zayiat Zaman İsrafı Full view

Dikkat Edilmeyen Zayiat Zaman İsrafı

Dikkat Edilmeyen Zâyiât: Zaman İsrâfı

Yaşamız olduğumuz hayatta aslında yegâne vazifemiz vardır: Değerlerimizi muhafaza etmek. Bize bahşedilen değerler kendi içlerinde de ehem mühim sıralamasına tabidirler. Bu değerlerin birini diğerine üstün kılan şey ise alternatiflerine göredir. O halde bir şeyin alternatifi yoksa o vazgeçilmezdir. Bu anlamda suyun alternatifi olmadığı için su zaruriyattan telakki edilir. Oksijen, sağlık vb. nimetlerle bu bağlamdaki misallerin çoğaltılması pek tabii mümkündür.

Allah (celle celalühü)’nün bize bu nimetlerin cümlesinden biri olarak bahşettiği zaman da böyledir. Zira zamanın da su gibi, oksijen gibi alternatifi yoktur. Kaybedildiğinde bir başka şeyle yerinin doldurulması gibi bir ihtimal de söz konusu değildir. Bu sebeple büyükler “Yakutlar vakitlerle satın alınır, fakat vakitler yakutlarla satın alınamaz.” demişlerdir.

Zamanın bu denli bir önemi haiz olması sebebiyle Cenab-ı Hak sayılamayacak nimetlerinden bir kaçını hatırlattığı ayet-i kerimede “Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı; geceyi ve gündüzü de istifadenize verdi.”[1] buyurmuştur. Yani gece ve gündüzün bize bahşedilmesi, bu zaman zarfları içinde hayat sürüyor oluşumuz şükrünü eda etmekten aciz olduğumuz nimetlerdendir. Keza “Biz, geceyi ve gündüzü birer âyet (delil) olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini araştırmanız, ayrıca, yılların sayı ve hesabını bilmeniz için gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik.[2] gibi ayetler de bu noktaya işaret etmektedir.

 

[1] İbrâhim, 33

[2] İsra, 12