İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İslâm ile Bilim(ler) Çelişir mi? İslam Bilimle Çelişir mi? Full view

İslam Bilimle Çelişir mi?

İslâm ile Bilim(ler) Çelişir mi?

Bütün hamdlerimiz Ümmet-i Muhammed’i ilim nimetiyle nimetlendiren Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız ümmetini ilme teşvik eden Hz. Muhammed’ e olsun.

“Onlara hem âfâkda (kendi dışlarındaki âlemlerde) hem de kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz; tâ ki o Kur’ân’ın gerçekten hak olduğu onlara açıkça belli olsun.” (Fussilet, 35)

Batılılar bilim ve teknolojiyi İslam medeniyetinin doğuşuyla başlatırlar. Bu gerçek, çoğu zaman kilisenin baskısıyla ilk devirlerde halktan gizlenmiş ise de bazen açıkça belirtildiği de olmuştur. Bunun içindir ki, Amerika’daki Princeton Üniversitesi’nin kilisesinde elinde Kitabu’l-Havi’siyle Müslüman bilim adamı er-Razi’yi temsil eden bir resim görürsünüz. Aynı şekilde eski Paris Üniversitesi Tıp Fakültesinde İbni Sinan’ın büstü yer almaktadır.

Burada hemen şuna işaret etmek gerekir ki, Müslüman bilim insanlarının ortaya koyduğu birçok görüş, teori, teorem ve icadın çoğu bugün hala geçerliliğini ve doğruluğunu korumaktadır, bunlardan bazıları bugün küçük şeyler gibi görünebilir. Onları günümüz büyük keşif ve teknolojisiyle karşılaştırıp küçük görmemek gerekir; zira onlar kendi devirlerinin şartlarına göre büyük icatlardı. Her şeyi kendi devri içinde değerlendirmek gerekir. Müslümanların buluşu olan “sıfır” sayısı bugünkü füzenin icadına eşittir, belki daha değerlidir. Füzenin icat edilmesinde ve pek çok bilimsel icatta sıfır sayısının mutlaka katkısı olmuştur.[1]

 

[1] – Mehmet Bayrakdar, İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi (Ankara: T.D.V. Yayınları, 2012), s. xı.