İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İsmailağa Kürsüsünden İsmailağa Kürsüsünden - Kasım 2019 Full view

İsmailağa Kürsüsünden - Kasım 2019

İsmailağa Kürsüsünden

Cemaat-i Müslimîn, ihvân-ı dîn! Söz ustası birisi şöyle der: “Zaman bendedir ve mekân bana emanettir.” Şu anda üzerinde yaşadığımız yer ile altında gölgelendiğimiz gök arasında gördüğümüz ve görmediğimiz, sayısını sadece Allah Teâlâ’nın bildiği, bize kimisi doğrudan doğruya, kimisi ise dolaylı olarak hizmet için yaratılmış olan mahlûkatı kapsayan bu âlem, imtihan sırrı için var edilmiştir.

Biz insanlar, çok büyük bir iş olan, Allah Teâlâ’ya kulluk için yaratıldık. Kulluğun ifa edilebilmesi için bir alan, âdeta bir şantiye ihtiyacı vardı. İşte, bu âlem, bahsettiğimiz bu büyük işin şantiyesidir. Allah Teâlâ’ya bu âlemde; yerin üstünde, göğün altında ve bahşedilmiş olan nimetlerin arasında, bu lütufların desteğiyle kulluk gibi büyük bir işi kurmak üzere dünya hayatındayız!

Kulluk yolunda bizlere sınırlı ve su gibi akan bir ömür verilmiştir. Ey Müslümanlar, Allah Teâlâ’ya bu ömür içerisinde mukaddes kulluk vazifesini yerine getirmek, yani bu işi görmek durumundayız. Bu işi yapabilmek için Allah Teâlâ bizlere rehber olarak Kur’an-ı Kerim’i; önder, örnek olarak da Muhammed Mustafa’yı (sallallahu aleyhi ve sellem) göndermiştir. İşimizi hakkıyla görebilmemiz için Cenab-ı Hak, altyapıyı tamamen hazırlamıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur:

  وَاٰتٰيكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوهُ

“İhtiyaç duyduğunuz her şeyi Allah Teâlâ vermiştir.” Bize âdeta şöyle denilmiştir: “Artık bir eksiğiniz kalmamıştır kullarım, işinize koyulun bakalım!”