İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Mektûbât 24. Mektûb: Kişi Sevdiğiyle Beraberdir Mektubat 24. Mektub: Kişi Sevdiğiyle Beraberdir Full view

Mektubat 24. Mektub: Kişi Sevdiğiyle Beraberdir

Mektûbât 24. Mektûb: Kişi Sevdiğiyle Beraberdir

  1. Mektup[1]

Muhammed Kılıç Han’a gönderilmiştir. Bu mektup;

  • Sofinin kâin-bâin oluşunun,
  • Kalbin taallukunun birden fazla şeye olamayacağının,
  • Sofide muhabbet-i zatiyye zahir olduğunda O’na duyulan sevginin O’ndan gelen lezzet ve elemi eşit kıldığının,
  • Mukarreb sofilerin ibadetiyle ebrar sofilerin ibadeti arasındaki farkı,
  • Aynı şekilde; velâyet mertebelerinin sonunda nübüvvetin kemâlatından istifadeye geçmesi gerekirken kendini oradaki nura kaptırıp tüketen veli kullarla insanları hakka davete döndürülen kullar arasındaki farkın beyanı hakkındadır.

Salâtlar ve salamlar onun ve alinin üzerine olsun peygamberlerin efendisi hürmetine Allah Sübhanehu size selamet ve afiyet versin. “Kişi sevdiğiyle beraberdir.”[2] Allah ile beraber olma dışında kalbinde hiçbir sevgi bırakmayan ve muradı sadece Mukaddes ve yüce Allah olana ne mutlu! Bu kişi dış âlemde insanlarla birlikte, sureta onlarla meşgul olsa da iç dünyasında saltanatı yüce olan Allah ile beraberdir. Bu, kâin-bâin yani iç dünyasında Allah Sübhanehu ile beraber, gerçekte insanlardan ayrı sofinin halidir. Kâin-bâin şu anlama da gelebilir; sureta insanlarla birlikte, gerçekte onlardan ayrı.

[1] İmâm Rabbânî Hazretleri bu mektubu Arapça olarak yazmıştır.

[2] Buharî, Edeb, no: 6168