İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sualler ve Cevaplar – Kasım 2019 Sualler ve Cevaplar Full view

Sualler ve Cevaplar

Sualler ve Cevaplar – Kasım 2019

YANAĞI, BAŞI VE ELİ ÖPMEK HAKKINDA HÜKÜM NEDİR?

İmâm-ı Ebû Yûsuf anne ve baba çocuğunu yanağından öpmesine, çocuğun ise annesini ve babasını başından öpmesine ve yine çocuğun yabancı kimseyi elinden öpmesine ruhsat vermiştir.[1]

MÜSLÜMAN BÂLİĞ OLAN KIZINI ÖPEBİLİR Mİ?

Sağnâkî’nin kitabında geçiyor; Rivayet olundu ki Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma annemizin başından öper ve “Muhakkak ki cennet kokusu aldım” derdi. Seferden gelmesinin peşine Fatıma annemize sarılır ve başından öperdi.[2]

MÜSLÜMAN HASTALANAN BİR KAFİRİ ZİYARET EDEBİLİR Mİ?

Bir kafiri hastalandığı zaman ziyaret etmekte ittifakla bir beis yoktur. Zira bu harekette İslam Dininin güzelliğini izhar etmek vardır.

En sahih olan görüşe göre fasık olan bir Müslümanı da hastalandığı zaman ziyaret etmekte aynı şekilde bir beis yoktur.[3]

MEZARIN ÜZERİNDE BİTEN OTU KOPARMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Mezarın üzerinde biten otu, dikeni kurumadığı sürece koparmak mekruhtur. Zira onlar yaş iken her bitki gibi tesbih ederler ve çoğu kere onun yaptığı bu zikirle ölü ünsiyet kurar. Dolayısıyla koparmak ölüyü bundan mahrum etmek olur.

Kurumuş ise koparmakta bir beis yoktur.[4]

 

[1] Bkz. “el-Fetâva’t-Tatarhâniyye, 18/257.

[2] Bkz. “el-Fetâva’t-Tatarhâniyye, 18/255.

[3] Bkz. “Mecma’u’l-enhur”, 2/554.

[4] Bkz. İbn Mâze, “el-Muhîtu’l-Burhânî”, 8/135.

Related Articles