İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Dili Muhafaza Etmek ve Onu Zikirle Meşgûl Ettirmek Fezaili Amal - Dili Muhafaza Etmek Full view

Fezaili Amal - Dili Muhafaza Etmek

Dili Muhafaza Etmek ve Onu Zikirle Meşgûl Ettirmek

“Bunlar, Allah’ın zikri ile kalpleri huzura kavuşarak iman edenlerdir. Evet, bilin ki, ancak Allah’ı anmakla kalpler yatışır ve huzur bulur.”[1]

Ebû Saîd el-Hudrî Radıyallahu Anh’tan rivâyet edildiğine göre Resûlullah Sallallâhu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuşlardır: “Âdemoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları dile temenna[2] edip şöyle derler: Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tâbiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız.”[3]

Azaların dile temenna edip konuşmaları bir temsilden ibaret olabileceği gibi, gerçek bir vakıa da olması muhtemeldir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de Allah Teâlâ hesap günü ellerin konuşacaklarını, ayaklarında şahitlik edeceklerini bildirmiştir:

“Bugün onların ağızlarını mühürleriz de elleri, ne yapıyor idiyseler bize söyler ve ayakları şahitlik eder.”[4]


[1] Ra’d Suresi, 28.

[2] Temenna, Selamlama ve hürmet gayesiyle eğilme.

[3] Sünen-i Tirmizî, r. 2407. Thk. Ahmed Muhammed Şâkir (1892-1958).

[4] Yâsîn Suresi, 65.