İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İslâm ile Bilim(ler) Çelişir mi? – 2 İslam ile Bilim Çelişir mi? Full view

İslam ile Bilim Çelişir mi?

İslâm ile Bilim(ler) Çelişir mi? – 2

İslam ile Bilim İlişkisini Tanımlamak

Bütün hamdlerimiz Ümmet-i Muhammed’i ilim nimetiyle nimetlendiren Yüce Rabbimize, salat ve selamlarımız ümmetini ilme teşvik eden Hz. Muhammed’ e olsun.

“Hangi sahada olursa olsun bilimle ciddi şekilde ilgilenen herkes, bilim şehrinin kapısındaki şu yazıyı okuyacaktır: ‘İman et’. İman, bilim adamlarının vazgeçemeyeceği bir vasıftır.” (Max Planck)[1]

Bir önceki makalemizde bilimin tarifi üzerinde durmuş, bilimin ne olduğunu anlatmıştık. Bilim(ler)in tarif(ler)ine yapılan itirazları bir yana bırakarak, bu yazımızda İslam’ın bilime bakış açısını, din- bilim ilişkisini ele almaya çalışacağız. İslam’ın iki temel kaynağı vardır: Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) sünneti.

Kur’an-ı Kerim ve Bilim:

Her şeyden önce, Kur’an kendi deyimiyle insanın enfüs (insan beden-ler-inde) ve afakta (dünya ve kainatta) olup bitenlere bakmasını, onları gözlemlemesini, üzerinde düşünmesini, onları anlamasını ve bunlardan dersler ve İbretler çıkararak hayatına bir anlam ve çeki- düzen vermesini önemle vurgular. Diğer taraftan Kur’an’da ‘aklı gereği gibi kullanma’ akletme, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde gözlemler yapıp bu gözlemlerden sonuçlar çıkararak düşünme gibi konularla ilgili çok sayıda ayet vardır. Bu ayetler hem insanlara hem de bilimsel araştırma yapan bilim insanlarına, kısaca herkese hitap etmektedir. Çünkü herkes çıplak gözle evrendeki şaşmaz düzeni görebilmektedir, ancak bilimsel araştırma yapanlar bu düzeni teknolojik araçlarla çok daha ileri düzeyde ve ayrıntılı bir biçimde araştırma ve gözlemleme imkanına sahiptir. Dolayısıyla her kesimden ve seviyeden insan, evrendeki düzeni kendi seviyesine göre anlama ve yorumlama imkânına sahiptir.


[1] – Allah’a İman Eden Bilim Adamları, İbrahim Sarı (Noktaekitap, 2018) s. 35. Max Planck: Alman bilim adamı ve Kuantum Kuramı’nın kurucusudur, 1918 Nobel Fizik Ödülü’nü almıştır.