İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
İsmailağa Kürsüsünden – Aralık 2019 İsmailağa Kürsüsünden - Aralık 2019 Full view

İsmailağa Kürsüsünden - Aralık 2019

İsmailağa Kürsüsünden – Aralık 2019

Cemaat-i Müslimîn, ihvân-ı dîn! Bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz (celle celaluhu), Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) hitaben şöyle buyuruyor:

﴿ وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظ۪يمٍ ﴾  “Habibim, hiç şüphesiz ki sen en büyük en üstün bir âhlak(, bir davranış) üzeresin.”[1] Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor:

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ» “Güzel (mekârim-i) ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.”[2]

Görüldüğü üzere; Allah Teâlâ, Rasûlünü (sallallahu aleyhi ve sellem) bizlere örnek ve rehber kılıyor. Nitekim ayet-i kerimede ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ ﴾ “Andolsun ki elbette sizin için, Allâh’ın Rasûlünde pek güzel ve uyulmayı gerektiren çok güzel bir örnek bulunmaktadır!”[3] buyruluyor. Allah Teâlâ’nın rızasını, kulluğunu, cennetini ve cemalini, rahmetini ve mağfiretini umanlara mecburi istikametin Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) olduğu beyan ediliyor. Rıza-yi Hakk’a erişme yolunun, onu örnek almak olduğuna dikkat çekiliyor.

Rasûlüllah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor:

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيماَناً: أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً» “Mü’minlerin en üstünü, ahlâken en güzel olanlarıdır.”[4]

Muhakkak ki Müslümanların sahip olduğu bu üstün ahlâkın esaslarını beyan ve izah, bir sohbet ya da yazıda ikmal edilebilecek kadar kolay değildir. Lâkin Allah Teâlâ, uzunca bir ayet-i kerime olan sûre-i Feth’in son ayet-i kerimesinin hemen baş tarafında bu hakikatleri ikişer kelimeyle beyan buyurmuştur. Ayet-i kerime şu hitap ile başlamaktadır: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ ﴾ “Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem), Allah Teâlâ’nın Rasûlüdür!”

Bir insan, bir yetkilinin elçisi olduğunda ona sadakat gösterir, asla hainlik yapmaz. Peki, Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem), Allah Teâlâ’ya yapar mı hiç? Asla yapmaz! Zira sıdk ve teblîğ, peygamberlerin temel sıfatlarındandır. O hâlde Rasûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) bütün güzellikleri cem etmiş bir mezher gibidir. Onda gördükleriniz, Allah Teâlâ’dandır. Onu görünce, Allah Teâlâ’yı görmüş gibi olursunuz; çünkü o, Allah Teâlâ’nın aynasıdır.


[1] Kalem Sûresi, 4.

[2] Beyhakî, Sünenü’l-Kübrâ, 10/191, No. 20571; Heysemî, Mecma‘u‘z-Zevâid, 8/63, No. 12682.

[3] Ahzâb Sûresi, 21’den.

[4] Tirmizî, “Radâ”, 11; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15; İbn Mâce, “Nikâh”, 50.