İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Kapitalist Zihniyetin Kadını Meta’laştırma Projesi Kapitalist Zihniyetin Kadınız Metalaştırma Projesi Full view

Kapitalist Zihniyetin Kadınız Metalaştırma Projesi

Kapitalist Zihniyetin Kadını Meta’laştırma Projesi

İslâmî hükümlerin hemen tamamı insanın dünya ve ahiretini tanzim etmeye yöneliktir. İslam, erkeği ve kadınıyla bütün bir insanlığı şeytanın fıtrat dışı uygulamalarından uzaklaştırır. Ona müstakim bir hayat yaşayabilmenin yollarını gösterir. Şeytanın erkini elinde tuttuğu bilumum izmler ise fıtrata muhalefet etmeye ve bu yolla da insanlıktan çıkmaya davet eder beşeriyeti. Ne var ki, Cenab-ı Hakk’ın buyurduğu gibi[1] insanoğlu İblis’in ekseriyetini saptıracağı yönündeki vaadinde onu doğru çıkartmıştır.

Bu noktayı kadın özelinde konuştuğumuzda da durum aynıdır. Zira günümüz dünyasında kadın, kendisini her türlü istismar ve taciz vakıalarından muhafaza edecek İslami hükümlerin eteğine yapışmak yerine, cazibesi üzerinden dünyalık devşirmek isteyen mihraklara tabi olmayı yeğlemiştir. Nefis ve şeytanın kendisini kötü yöne teşvik etmesiyle özgürlük sandığı modern köleliğin içinde bulmuştur kendini. Bu bağlamda, günümüz modern kadını giysisinden yaşam tarzına, düşünce dünyasından eylem âlemine varıncaya dek bütünüyle İslam dışı mihrakların yönlendirmesi altındadır. Fakat o, bu yönlendirmeyi medyanın süslü göstermesiyle çağa ayak uydurmak olarak benimsemişken Allah (celle celalühü) ve Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem)’in yönlendirmesinde bir hayat idamesini ise aynı medyanın karalama operasyonu nedeniyle “kölelik” olarak nitelemektedir.

Bir Şeytan Projesi: Teşhir

Allah (celle celalühü), Kur’an-ı Hâkim’de insanoğluna yaratılıştan sevdirilen bir takım sınıflardan bahseder. Bu sınıfların başında ise “kadın” zikredilmektedir.[2] Bu ayet-i celileden anladığımız üzere kadının yaratılıştan gelen bir çekiciliği vardır. İslamiyet, bu çekiciliğinden hareketle kadına yönelik gelebilecek olan her türlü maddî manevî zarardan onu korumayı hedeflemiştir. Şeytan ise tam aksine kadının bu cazibesini kullanmayı hedefleyerek onu erkeklerin sarkıntılıklarına maruz bırakacak kapıları açmaya çalışır. Bunu yapabilmek için de örtüyü kaldırır ve onu açılmaya teşvik edecek yollara başvurur.


[1] Sebe’, 20

[2] Âl-i İmran, 14