İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Karz-ı Hasen İsmailağa Fıkıh Kurulu: Karzı Hasen Full view

İsmailağa Fıkıh Kurulu: Karzı Hasen

Karz-ı Hasen

Allah Teâlâ, cahiliyye devrinde şirk ve masiyet batağına saplanmış, dünya mahpesini ebedi yurt edinmiş, yaratıcısından ve ahiret hayatından gafil kalmış insanlığa merhamet ederek elçisi Hz. Muhammed Mustafa’yı (sallallâhü aleyhi ve sellem) göndermiştir. Yüce Rabbimiz, insanlığa bir rahmet olarak gönderdiği Resulü aracılığıyla bireyin yaşamının ve sosyal toplumdaki ilişkilerinin her safhasına müdahil olmuş ve toplumu vahiy ile yeniden imar etmiştir.

Vahiy, asr-ı saadet döneminde hayatın her safhasında insanlığa bir rehber olmuş ve çürümüş inanç sistemini ve sosyal düzeni baştan aşağı değiştirerek toplumu yeniden imar etmiştir. Din, insanın, yaratıcısıyla olan bağını ve ilişkisini tesis ettiği gibi; bireyin birey ile olan ilişkisini de tanzim eder. Din, getirdiği yaşam ölçüsüyle sosyal toplumu ve cemiyet ruhunu onarıp yeni bir cemiyet nizamı inşa eder. Biz bu makalemizde, konu kapsamında yalnızca borç-alacak ilişkisi ve dinin bu konuya bakışını değerlendirmeye gayret edeceğiz.

Allah Azze ve Celle, İnsanlığa gönderdiği ilahı kitabı Kur’ân-ı Kerim’de, ibadetler ile ilgili birçok ahkamı açık seçik beyan buyurmamışken; karz-ı hasen yani borç ve alacak ilişkisine defaten ve vurguyla temas etmiştir. Yüce Rabbimiz, farklı surelerde tekrar tekrar bu konuya temas ederek adeta insanoğluna unutacağı hakikatleri birden fazla hatırlatmaktadır. Öncelikle vahyi rehber edinerek Allah Teâlâ’nın şu ayetlerini hatırlayalım:

  1. Kimdir işte o (yiğit)kimse ki; (ihlâs ve gönül hoşluğuyla dinî hizmetlere harcayarak ve borç isteyene faizsiz para vererek) güzel bir ödünçle Allâh’a borç verir de, O da kendisi için o (bağışta bulunduğu) nu birçok katlara katla(yarak artırı)r? Allâh (rızkı dilediğine) daraltır ve (istediğine) geniş yapar! Zaten siz ancak O’n(un mânevi huzurun)a döndürüleceksiniz. (İşte o zaman yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz!)”[1]

[1] Bkz. Bakara suresi, 245.