İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Sünnet-i Seniyyenin Mahfuz Olduğunun Delilleri Sünnet-i Seniyyenin Mahfuz Olduğunun Delilleri Full view

Sünnet-i Seniyyenin Mahfuz Olduğunun Delilleri

Sünnet-i Seniyyenin Mahfuz Olduğunun Delilleri

ALLAHÜ TEALÂ’NIN (CELLE CELÂLUHU) SÜNNETİ SENİYYEYİ MUHAFAZA ETMEYİ TEKEFFÜL ETTİĞİNE DAİR SÜNNETİ MUTAHHARADAKİ DELİLLER

 “Başınıza Habeşli bir köle de seçilse, Allah’a karşı saygılı olmaya, işitip itaat etmeye yapışın. Çünki sizden, kim benden sonra yaşayacak olursa çok ihtilaflâr görecektir. Siz o zaman benim sünnetime ve benim hidayete erdirilmiş, doğru olan halifelerimin sünnetine yapışınız ve ona azı dişlerinizle ısırınız. Dinde, sonradan çıkartılan işlerden sakınınız. Çünki her sonradan çıkartılan (Sahabe (Radıyallahu Anhum) döneminde bulunmayan) iş bid’attir. Her bid’at dalalet(yoldan çıkmak)tır.

 “Size iki şey bıraktım. Onlardan sonra (onlarla amel ettikten sonra) asla şaşırmazsınız. Allah’ın (Celle Celâluhu) kitabı ve benim sünnetim. O ikisi havzu kevserime gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.

Bu hadisi şeriflerde ve diğer hadisi şeriflerde Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ümmetine bıraktığı sünneti mutahharası bulunduğunu haber veriyor. Ona yapışmaya, azı dişleri ile ısırmaya ümmetini teşvik ediyor. Onda hidayet bulunduğunu bildiriyor. Onu terk etmekte azgınlık bulunduğunu haber veriyor. Şayet onun sünneti mutahharası muhafaza edilmemiş olsa idi veya ona tahrif ve tebdil (bozmak ve değiştirmek) bitişmesi mümkün olsa idi, böylece sağlam olanlarının sağlam olmayanlarından ayrılması imkânsız olsa idi, ümmetinden, kendinden sonra ona yapışmalarını talep etmezdi. Sözü gerçek olan duruma zıt olurdu. Bu ise O’nun (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hakkında muhaldir, olmayacak bir iştir. O halde sünneti seniyyesi ile amel etmeyi emretmesi, Mevla Teâla’nın Hicr suresi 9. Ayeti Celilesi ile tekid etmesine binaen sünneti mutahharasının muhafaza edilmesine delalet eder.