İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Aylık Arşiv: Ocak 2019

Parmağını Tetiğe Koy

3 Ocak 20190

Kıymetli hocalarımızdan Efendi Hazretlerimizi (kuddise sirruhu) dinlemeye devam ediyoruz. Geçmiş dönemlerde emri bil maruflara çokça gidilirdi. Biz de ihvanımızla beraber günün birinde emri bil maruf için İstanbul’a yakın illere gitmiştik.
Devamı

Rasulullah’ın Emaneti (sallallâhu aleyi ve sellem)

3 Ocak 20190

Bizleri küfrün karanlıklarından vahyin aydınlığına çıkaran; cahilliğin rezilliklerinden kurtarıp İslam’ın izzetini bizlere ikram eden ve “İnanan erkeklerle inanan kadınlar; onların da bir kısmı diğer bir kısmın dostlarıdırlar! Onlar iyiliği emretmektedirler,
Devamı

Mukarrebîn ve Ebrâr

3 Ocak 20190

Tespit edebildiğimiz kadarıyla tasavvufî kaynaklarda mukarrebîn ve ebrâr hakkında fazlaca malumat verilmemiştir. Yer yer ıstılah olarak kullanılan ve “manevi yolun belli mertebelerini kat eden” ya da “manevi yollar arasında falan
Devamı

Şefaat

3 Ocak 20190

Şefaat hususunda ehlisünnete yöneltilen itirazlar ve bu itirazların cevapları ile devam ediyoruz. İTİRAZ Selefi görüşü üzere olduğunu iddia edenler, şöyle dediler: “Rasulullah’ın şefaatini talep etmek meşru olsaydı, şüphesiz Sahabe-i Kiram
Devamı

“Tasavvuf”un Manası Nedir ?

3 Ocak 20190

“Tasavvuf” kelimesi kimilerine göre Arapçada “yün” anlamına gelen “sûf” kelimesinden gelmektedir. Bunun sebebi ise Sûfîlerin sâir insanların zıttına zühd yolunu tercih ederek yün elbise giymiş olmalarıdır.1 Bazıları ise bu kelimenin
Devamı

Sahâbeye Sebbetmenin Hükmü

3 Ocak 20190

Sahabeyi sevmek Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat yolunun şiarlarındandır. Ayrıca bu nokta, Sırat-ı müstakim üzere olmayı temsil eden bu pak yolu; bidat ekollerden ayıran bariz vasıflardan bir tanesidir. İmam et-Tahâvî, Ehl-i Sünnet
Devamı

İsmailağa Kürsüsünden – Ocak 2019

3 Ocak 20190

Cemaat-i Müslimîn, ihvân-ı dîn! Bizleri yemeye muhtaç olarak yaratan Allah Teâlâ, yiyeceklerimizi iki kısma ayırmıştır. Yemeyi seçmiyoruz yani yiyen insan olmak, yemeyen insan olmak gibi bir şey yoktur. Doğuştan yemeye mecbur olarak yaratılıyoruz. Lâkin önümüze gelen yiyeceklerimiz iki kısma ayrılıyor; bir kısmı helâl; bir kısmı ise haram…
Devamı

Modern İhanet

3 Ocak 20190

Bütün hamdlerimiz âlemlerin Rabbine, salat ve selamlar ilk Kur’an hocasına olsun! Kur’an-ı Kerim, nüzul dönemiyle başlayan ve tüm zamanlara hitap eden tarih üstü ve evrensel bir kitap olmasından dolayı, değişik
Devamı

Sünneti Nebeviye Haktır

3 Ocak 20190

Her asırda, Din-i Mübin-i İslam’ı sapıkların saptırmalarından muhafaza edecek; adaletli ve rabbani âlimler göndermeyi üstlenen Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun! Nihayetsiz salat ve selamlar; kıyamet sabahına kadar Ümmet-i Merhumesinden
Devamı

Akraba Ziyaretini Terk Etmek Hangi Durumlarda Caiz Olur?

3 Ocak 20190

Yüce dinimiz İslâmiyet, akraba ile olan bağları daima güçlü tutmayı emretmiştir. Bu emir, pek çok ayet-i kerimede açıkça ilân edildiği gibi Peygamber Efendimiz (sallâllâhu aleyhi ve sellem) tarafından da muhtelif
Devamı