İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
Başlarken – 44. Sayı Başlarken - İsmailağa Dergisi 44. Sayı Full view

Başlarken - İsmailağa Dergisi 44. Sayı

Başlarken – 44. Sayı

RASULULLAH ﷺ EFENDİMİZİN FATİHA TEFSİRİ

“Bizi doğru yola yönelt. Nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.” [Fatiha Sûresi, 6-7]

Sure-i celilede üç yol gösterilmektedir:

  1. Nimet verilenlerin yolu.
  2. Gazaba uğrayanların yolu.
  3. Sapıkların yolu.

Yol, dilimizde; yöntem, gidilen yer, hayat tarzı, dünya görüşü anlamlarına gelir. Kötü biri için, “O kötü yolda…” denilir. İyi biri için de, “O doğru yolda…” ifadesi kullanılır.

Birinin yolunu takip etmek, onu taklit etmek, onun yaptıklarını yapmak, onun gibi davranmak anlamlarına gelir.

Kur’an-ı Kerim’in en büyük müfessiri olan Hazreti Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz, Fatiha sûresinin son ayetindeki, “Gazaba uğrayanların ve sapıkların yolu” ifadelerini, Yahudiler ve Hristiyanların yolu olarak tefsir etmiştir.

Bu ayet-i celilenin belkemiği yoldur. Yukarıda onlara işaret etmiştik. Birinci yol, tercih edilen; ikinci ve üçüncü yol ise şiddetle reddedilen yollardır.

O halde cevabını aradığımız soru şudur: Ayet-i celile dikkatimizi şu iki husustan hangisine çekmektedir?

Gazaba uğrayanların ve sapıkların kimliğine mi, gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna mı?

Bu sorunun cevabı gayet nettir:

Ayet-i celilenin dikkatimizi çekmek istediği şey yoldur. Tarihi olaylar, berrak örnekler, bu yolun ne olduğunun bilinmesi için açık bir rehber niteliğindedir.

Bu yol, Yahudilerin ve Hristiyanların saptığı yoldur. Bu yola giren de Yahudileşmiş ve Hristiyanlaşmış olur.

Selam ve dua ile…

İSMAİLAĞA

Related Articles